Имот-празен парцел в село Лесново София област

Авифа ЕООД предлага за продажба незастроен имот, намиращ се в с. Лесново. Селото е разположено в източната част на Софийското поле, между склоновете на Стара планина от север и на Средна гора от югоизток, на 27 км източна посока от София и на 4км. от град Елин Пелин. Релефът на селото е високоравнинен и край него протича водосборната река Лесновска, която се влива в река Искър. Имотът е с ПУП и големина 1068кв.м. Има съгласуване с ЧЕЗ и ВИК, както и проект.  Разположен е в края на селото.

За клиенти на фирмата консултация относно цялата необходима документация за осъществяване на покупко-продажбата на недвижимият имот.

Цена 65 000 € / 61 евро/кв.м.

Лесново

Image 1 of 11

Вашият коментар