Парцели в регулация и комуникации на 27км. от София

Авифа ЕООД продава пет имота

Авифа ЕООД продава четири имота в село Лесново, което се намира на 4 км. от Елин Пелин и на 27км. от София.

Имотите са със сменено предназначение , урбанизирани за жилищно, ниско застрояване до 10м.височина. Големината им е от 722 кв.м до 1497кв.м, на скица по-долу са показани. Плътност на застрояване 40%, кинт 1,2, кота корниз(височина)10м..

До имотите има насипан с чакъл път , комуникациите са изградени:

1. Канал

2. Трасе за оптика (до най- дългата точка на парцела за да не се сплайсва)

3. Вода във всеки парцел

4. Тръби за газ във всеки парцел (изградени от сертифицираното дружество за газ в Елин Пелин)

5. Ограда на всички парцели срок до юни

6. Осветление

7. Видеонаблюдение

8. Табло за ток във всеки парцел и изградено трасе до трафопоста

Обявената цена е за имот с големина 722кв.м.

Цената е 90 евро/кв.м. когато имотите се продават поотделно.

За клиенти на фирмата консултация относно цялата необходима документация за осъществяване на покупко-продажбата на недвижимият имот.

Парцели в регулация

Image 1 of 18

Пишете за консултация